<u id="ydnjj"></u>

 • <strong id="ydnjj"><strike id="ydnjj"></strike></strong>
  <samp id="ydnjj"><output id="ydnjj"></output></samp>

 • <s id="ydnjj"><th id="ydnjj"></th></s>

  <samp id="ydnjj"><video id="ydnjj"></video></samp>

  1. 領導關懷

    

   毛澤東致何香凝先生的親筆信

    (全文如下)

    

    1937年6月25日,毛澤東致時任仲愷農工學校校長何香凝親筆信,贊揚何香凝“繼承孫先生傳統。苦斗不屈,為中華民族樹立模范。” 

   香凝先生:

         承贈筆,承贈畫集,及《雙清詞草》,都收到了,十分感謝。沒有什么奉答先生,惟有多做點工作,作為答謝厚意之物。先生的畫,充滿斗爭之意,我雖不知畫,也覺得好。今日之事,惟有斗爭乃能勝利。先生一流人繼承孫先生傳統,苦斗不屈,為中華民族樹立模范,景仰奮興者有全國民眾,不獨澤東等少數人而已。承志在此甚好,大家都覺得他好,望勿掛念。十年不見先生,知比較老了些,然心則更年青,這是大家覺得的。看了柳亞子先生題畫,如見其人,便時乞為致意。象這樣有骨氣的舊文人,可惜太少,得一二個。拿句老話叫做人中麟鳳,只不知他現時的政治意見如何?“時事”漸有轉機,想先生亦為之慰,但光明之域,尚須作甚大努力方能達到。敬祝健康!
                                                                                  

   領導題詞

                                                                                                                                                        

    

     

                                            

      陳至立題詞
                                         陳耀邦為母校題詞

                        

    

                                         

   何康題詞
    
                                  馬萬祺題詞

                           
                                     

                    

                 

                  盧瑞華題詞                                             周鐵農題詞

    

   九九直播视频在线播放